Πληκτρολόγιο με ενδείξεις LED για
όλους τους πίνακες της σειρας RUNNER