Πληκτρολόγιο με μεγάλη οθόνη LCD μπλέ χρώματος
2×16 χαρακτήρων, για όλους τους
πίνακες της σειρας RUNNER

Υποστήριξη ελληνικών