ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

Ανιχνευτής υπερύθρων 
με λειτουργία αγνόησης ζώων