ΑΝΗΧΝΕΥΤΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ

Separated NO/NC relays for VTR 
and alarm control
Timer for VRT activation
Effective alarm verification with AGC 
audio and video
Pinhole camera (PAL/NTSC , EIA/CCIR)